Speciální práce

SPECI√ĀLN√ć GEODETICK√Č PR√ĀCE

zajiŇ°Ň•ujeme:

  • GIS ‚Äď vybudov√°n√≠, spr√°va a √ļdrŇĺba
  • Stavebn√≠ zamńõŇôen√≠ skuteńćn√©ho stavu budov vńćetnńõ zpracov√°n√≠ digit√°ln√≠ stavebnńõ technick√© dokumentace, fotodokumentace objektŇĮ
  • Geodetick√© pr√°ce na vodn√≠ch toc√≠ch