Historie a současnost firmy

Firma vznikla v roce 1993 a převážná část pracovníků pochází z bývalého střediska Geodézie v Ústí nad Orlicí.

Od počátku se zabývá především geodetickými pracemi,které jsou podkladem právních listin, tedy geometrickými plány a vytyčováním vlastnických hranic.

V době vzniku firmy se jednalo především o řešení restitučních nároků,obnovu katastrálního operátu vytyčením hranic v terénu a následným zpracováním geometrických plánů.

Současnost

S výstavbou průmyslových objektů, staveb obchodních domů a budováním inženýrských sítí firma část své činnosti orientovala na vytyčování staveb, inženýrských sítí a zpracování dokumentace skutečného provedení staveb.

Firma pracovala i na náročných stavbách. Jako železničních mostů a objektů, bazénů, sportovních areálů, hřišť, sjezdových tratí a lanových drah, areálů závodů, nemocnic a průmyslových objektů.

S rozvojem potřeb v inženýrské geodézii, stále vyšších nárocích na přesnost provedení geodetických prací v terénu se firma postupně vybavila moderní a přesnou měřící technikou, počítačovým i programovým vybavením, kreslící a komunikační technikou.

Firma se zabývá již po několik let komplexními pozemkovými úpravami. Podíleli jsme se na pozemkových úpravách v katastrálních územích např. Králíky, Kunvald, Žichlínek, Sázava, Dolní a Horní Sloupnice, Lichkov, Dětřichovec ,Měrovice na Hané, Býkov-Láryšov.

Našimi největšími zákazníky jsou Státní pozemkový úřad, Lesy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, VAKSTAV s.r.o. Jablonné nad Orlicí, AGILE s.r.o. Ústí nad Orlicí, městské a obecní úřady, sportovní kluby Biatlon Letohrad, SKI KLUB Ústí nad Orlicí, SKI Areál Přívrat, SKI PARK Červená Voda.

Z projekčních kanceláří spolupracujeme s Agroprojekt Brno, Agroprojekt Pardubice, SS projekt FVE, Ateliérem architektury Šuda-Horský a.s. Hradec Králové, TIPOS Ústí nad Orlicí, Projekční kanceláří Žižkov, Projekční kanceláří Adamec s.r.o. Letohrad.